Công trình Tòa nhà văn phòng dịch vụ – Tứ Hiệp,Thanh Trì

  • Loại thang : Thang máy tải khách HTC 
  • Kiểu thang : Không phòng máy
  • Tải trọng: 450 kg
  • Số lượng: 01 thang
  • Số điểm dừng: 6 Stops
  • Tốc độ: 60 m/phút