Công trình căn hộ liền kề khu ngoại giao đoàn Tây Hồ Tây
  • Loại thang : Thang máy tải khách HTC 
  • Kiểu thang : Không phòng máy
  • Tải trọng: 320 kg
  • Số lượng: 01 thang
  • Số điểm dừng: 4 Stops
  • Tốc độ: 60 m/phút