Tóm tắt dự án:

  • 01 thang khách ThyssenKrupp P1150-CO150-40/40
  • 03 thang khách ThyssenKrupp P900-CO150-39/39
  • 02 thang khách ThyssenKrupp P900-CO105-8/8

Địa điểm: Đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội