6Th Element

Thang máy rác , tải trọng  750 kg

Tốc độ : 2.0 m/s

Điểm dừng 31/36 điểm dừng