• Loại thang : Thang máy tải khách HTC 
  • Kiểu thang : Có phòng máy
  • Tải trọng: 550 kg
  • Số lượng: 01 thang
  • Số điểm dừng: 7 Stops
  • Tốc độ: 60 m/phút