• Loại thang : Thang máy Thyssenkrupp
  • Kiểu thang : Enta200
  • Tải trọng:P750kg
  • Số lượng: 01 thang
  • Số điểm dừng: 09 Stops
  • Tốc độ: 60 m/phút