Quy trình cứu hộ

2019-01-07 18:49:10 UTC

1. Giới thiệu chung:

Toàn bộ thang máy được trang bị hệ thống cứu hộ tự động hoàn toàn. Khi có sự cố mất điện đột ngột trong khi thang máy đang vận hành mà nguồn điện dự phòng chưa kịp tác động, hoặc bị sự cố thì thiết bị tự động cứu hộ của thang máy sẽ tự động được kích hoạt trong khoảng thời gian 5s tới 10s. Sau khi thiết bị này được kích hoạt, ngay tức khắc thang máy sẽ tự động vận hành trở về tầng gần nhất và mở cửa tự động để khách thoát ra ngoài an toàn và nhanh nhất. Thiết bị cứu hộ tự động này được vận hành dựa trên việc chuyển đổi nguồn điện dự phòng môt chiều được lưu bằng ắcquy 48VDC sang nguồn điện xoay chiều thông qua thiết bị chuyển đổi tần số được gọi là biến tần và một hệ thống các biến áp để đưa ra nguồn điện xoay chiều thích hợp cho thang máy vận hành khi gặp sự cố nguồn.

2. Nguyên tắc hoạt động của thiết bị tự động cứu hộ như sau:

Khi nhận được trạng thái sự cố mất điện nguồn, sau thời gian khoảng 5s, thiết bị này sẽ được kích hoạt. Đầu tiên thiết bị sẽ kiểm tra tất cả các tín hiệu về an toàn hệ thống như: cửa cabin, cửa tầng, các switch an toàn đã tốt chưa. Khi xác định các thiết bị này đã tốt thiết bị sẽ kiểm tra vị trí thang hiện nay có nằm trong trang thái bằng tầng hay không. Nếu nằm trong trạng thái bằng tầng thì đưa tín hiệu mở cửa tức thì và sẽ cắt toàn bộ nguồn trong khoảng thời gian 5s sau khi đã mở cửa.

Nếu không ở trạng thái bằng tầng thiết bị sẽ đưa tín hiệu thăm dò trạng thái tải, nếu tải nặng thì thang sẽ vận hành theo chiều xuống và nếu tải nhẹ thì thang máy sẽ vận hành theo chiều lên cho đến khi hang máy nằm trong trạng thái của vùng bằng tầng thi tự động dừng lại và đưa tín hiệu mở cửa carbin sau đó sẽ tắt toàn bộ nguồn để tiết kiệm năng lượng của ắc quy

3. Phương pháp vận hành cứu hộ bằng tay (Chỉ tiến hành khi thang máy bị kẹt):

Khi tham gia cứu hộ bắt buộc phải có tối thiểu 2 người và phải sử dụng bộ đàm để liên hệ với nhau liên tục.

Thông thường thang máy chỉ bị kẹt khi có sự số bất thường, kể cả khi bị mất điện thang máy vẫn có thể tự động chạy về tầng gần nhất sau khoảng thời gian 30s đến 40s, tuỳ thuộc vào khoảng cách so với vị trí bằng tầng gần nhất. Khi thang máy bị kẹt, khách ở trong thang sẽ bấm vào nút chuông có trong thang máy để báo hiệu và gọi người trực thang đến cứu hộ. Khi nhận được yêu cầu cứu hộ, người được giao nhiệm vụ cứu hộ phải đến kịp thời, phải tiến hành theo các thao tác cứu hộ (bao gồm 7 bước – Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn).