Quy trình bảo dưỡng

2019-01-07 18:45:56 UTC

1. Mục đích của việc bảo dưỡng:

- Đảm bảo cho thang máy hoạt động liên tục, ổn định và an toàn cho người sử dụng.
- Phòng ngừa các hỏng hóc, sự cố có thể xảy ra.
- Kéo dài tuổi thọ hoạt động của thiết bị.
- Phát hiện, thông báo cho khách hàng biết trước về tình trạng của thiết bị, để khách hàng có kế hoạch cho việc dự trù kinh phí cho việc thay thế, sửa chữa.

2. Qui trình bảo dưỡng:

A. Qui trình bảo dưỡng định kỳ hàng tháng:
1. Khởi đầu
2. Kiểm tra trên phòng máy
3. Kiểm tra trên đầu cabin và thiết bị trong cabin
4. Kiểm tra cân chỉnh bộ cửa tầng
5. Kiểm tra thiết bị dưới đáy cabin
6. Kiểm tra đáy hố và thiết bị trong đáy hố
7. Kết thúc
8. Thời gian:

Thời gian dự định cho việc bảo dưỡng sẽ làm vào ngày 5 – 15 hàng tháng.
Thời gian bảo dưỡng thông thường áp dụng cho loại định kì hàng tháng là: 2,5 – 3 giờ/01 thang.

B. Qui trình bảo dưỡng định kỳ 06 tháng:
Ngoài những việc làm, kiểm tra của mục bảo dưỡng loại định kỳ hàng tháng. Qui trình bảo dưỡng loại định kỳ 06 tháng sẽ được làm và kiểm tra, cân chỉnh thêm những mục được gạch chân trong báo cáo bảo dưỡng.
1. Khởi đầu
2. Kiểm tra trên phòng máy
3. Kiểm tra trên đầu cabin và thiết bị trong cabin
4. Kiểm tra cân chỉnh bộ cửa tầng
5. Kiểm tra thiết bị dưới đáy cabin
6. Kiểm tra đáy hố và thiết bị trong đáy hố
7. Kết thúc
8. Thời gian

Thời gian dự định cho việc bảo dưỡng sẽ làm vào ngày 15 của hàng tháng.
Thời gian bảo dưỡng thông thường áp dụng cho loại định kì 06 tháng là: 3,5 – 4 giờ/01 thang.