Đào tạo và chuyển giao công nghệ

2019-01-07 18:48:26 UTC

Cam kết đào tạo – Chuyển giao công nghệ

Sau khi lắp đặt xong hệ thống thang máy cho công trình, Công ty sẽ tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân sự cho đơn vị tiếp nhận việc sử dụng vận hành thang máy, có khả năng xử lý những sự cố thông thường một cách an toàn và hiệu quả.

 

Tên chương trình đào tạo

Nội dung đào tạo

Thời gian

đào tạo

Địa điểm

đào tạo

Lý thuyết (tài liệu sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt)- Hướng dẫn mặt bằng bố trí thang máy, các thông số kỹ thuật, nguyên lý hoạt động của thang

- Hướng dẫn quy trình vận hành và các vấn đề cần lưu ý khi vận hành

- Hướng dẫn các thao tác vận hành và thao tác cứu hộ

- Hướng dẫn các quy tắc an toàn và biện pháp xử lý khi có sự cố

01 ngày

Tại công trình

Hướng dẫn vận hành tại công trìnhHướng dẫn vận hành thiết bị

01 ngày

Tại công trình

Hướng dẫn vận hành điện

Tại công trình

Hướng dẫn vận hành thiết bị tự động hoá

Tại công trình

Hướng dẫn bảo dưỡngHướng dẫn bảo dưỡng định kỳ

01 ngày

Tại công trình