Văn phòng Haprosimex – Moca

2019-01-07 13:21:43 UTC
Tóm tắt dự án :01 Thang khách ThyssenKrupp P750-CO105-17/17 02 Thang khách ThyssenKruppP1150-CO105-17/17
Địa điểm:545 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam