Tòa nhà SME Hoàng Gia

2019-01-07 13:08:43 UTC

Tóm tắt dự án: 

01 thang khách ThyssenKrupp  P1150-CO150-40/40

 03 thang khách ThyssenKrupp   P900-CO150-39/39

02 thang khách ThyssenKrupp P900-CO105-8/8

Địa điểm:         Đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội