Sở chỉ huy Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội

2019-01-07 13:12:00 UTC
Tóm tắt dự án :04 Thang tải khách ThyssenKrupp
P1000-CO150-24/24
01 Thang tải khách ThyssenKrupp
P1350-CO150-24/24
Địa điểm:

Số 8 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam