Chung cư NO1 & NO2 Lĩnh Nam

2019-01-07 13:25:25 UTC
Tóm tắt dự án :02 Thang khách ThyssenKrupp
P800-CO105-15/15
02 Thang khách ThyssenKrupp
P1150-CO105-15/15
Địa điểm:Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam