Chung cư CT2 – Nam Xa La

2019-01-07 13:10:27 UTC

Tóm tắt dự án03 Thang khách ThyssenKrupp
P900-CO150-32/32
01 Thang khách ThyssenKrupp
P1150-CO150-32/32
Địa điểmKhu đô thị Xa La, quận Hà Đông,Hà Nội