Thang máy tải khách HTC

2018-12-21 10:58:57 UTC

– Khung bao che loại rộng ở tầng chính

- Bảng điều khiển bên trong cabin và bên ngoài
- Cửa cabin bằng inox sọc nhuyễn
- Tay vịn bằng inox
- Cửa 2 cánh mở từ trung tâm
- Cửa tầng bằng inox sọc nhuyễn