Thang máy bệnh viện HTC

2019-01-07 17:08:42 UTC

- Khung bao che loại rộng ở tầng chính
- Bảng điều khiển trong cabin và bên ngoài
- Cửa cabin bằng inox sọc nhuyễn
- Tay vịn bằng inox
- Cửa hai cánh mở từ trung tâm
- Cửa tầng bằng inox sọc nhuyễn
- Cabin bằng inox sọc nhuyễn và thiết kế để chở băng ca