Đà Nẵng Hè 2015

2019-01-07 16:54:14 UTC

Công ty CP Thang máy và Đầu tư HTC tổ chức cho Cán bộ công nhân viên cùng gia đình tham quan du lịch Đà Nẵng hè 2015.