Chương trình Xuân yêu thương 2016 – Bắc Hà

2018-12-21 11:08:38 UTC

Công ty Cổ phần Thang máy và Đầu tư HTC tham gia từ thiện Chương trình Xuân yêu thương 2016 tại Bắc Hà.

Trong chương trình hoạt động thường niên, ngày 26/01/2016 đại diện Công ty HTC cùng một số đơn vị tài trợ IPA Investment s, VN Direct, Hoomfood… dưới cái lạnh đầu năm mới đến chia sẻ, thăm hỏi và tặng quà cùng trẻ em vùng cao Bắc Hà.

TIN TUC_HTC TU THIEN_XUAN YT 2016_01TIN TUC_HTC TU THIEN_XUAN YT 2016_02TIN TUC_HTC TU THIEN_XUAN YT 2016_03TIN TUC_HTC TU THIEN_XUAN YT 2016_04TIN TUC_HTC TU THIEN_XUAN YT 2016_05TIN TUC_HTC TU THIEN_XUAN YT 2016_06TIN TUC_HTC TU THIEN_XUAN YT 2016_07TIN TUC_HTC TU THIEN_XUAN YT 2016_08TIN TUC_HTC TU THIEN_XUAN YT 2016_09TIN TUC_HTC TU THIEN_XUAN YT 2016_10